Home / Stiri

ŞTIRI

Sfinţirea reverendelor - 2009

După cum citim în cartea Genezei : „Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt” (Gn14, 18), în același fel, dorind să aducă laudă măreției Lui Dumnezeu, s-au înscris în Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan” în anul întâi de studii: Popa Aurel (Oradea), Chișe Mircea (Oradea), Guiaș Grațian (Oradea), Șipoș Bogdan (Gherla, Cluj), Demian Mirel (Bixad, Satu Mare), Ursuleac Ionuț (Cacica, Suceava), Farcaș Dacian (Săpânța, Maramureș) și Haiduc Vlad (Halmășd, Sălaj) ca să urmeze calea Dumnezeului Întrupat, Isus Hristos: „de aceea Dumnezeu, voind să arate mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Sale, a intervenit cu un jurământ, pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică încurajare și noi, a cărora scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o aveam ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru, unde Isus a intrat pentru ca Înainte Mergător, devenind Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.“ (Evrei 6, 17-20). Aceștia au ales calea preoției, astfel că: „lucrul acesta se face mai luminos când vedem ridicându-se, după asemanarea lui Melchisedec, un altfel de preot, pus nu potrivit legii pământești, ci potrivit puterii unei vieți nepieritoare” (Evrei 7, 15-16).

În ziua de 25 Martie, a.c., cu ocazia sărbătorii „Bunei Vestiri” acești seminariști erau cu toții emoționați așteptând începerea Sfintei Liturghii. În cadrul Liturghiei, Preasfinția Sa Virgil Bercea a binecuvântat și a sfințit noua haină (reverendă) care trebuie purtată de fiecare seminarist care a pășit pe calea Lui Isus Hristos, spre a deveni preot întru Acesta“ - „Cu ce voi veni înaintea Domnului și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Voi veni înaintea Lui cu arderi-de-tot, cu viței de un an?” (Mica 6, 6); „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, dar să fii un model pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție” (1 Timotei 4, 12). Preasfinția Sa Virgil Bercea, luând reverendele pe care le-a sfințit, i-a înveșmântat pe fiecare dintre seminariștii anului I. „Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când aceea se făceau preoți fără jurământ, Acesta S-a făcut preot prin jurămâtul Celui care I-a zis: „Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”, cu atât mai mult Isus a făcut garantul unui legământ mai bun.”(Evrei 7, 20-22).

Astfel, acești seminariști au făcut primul pas important pentru primirea sacramentului Preoției. Sacramentul Preoției le conferă preoților puterea și harul de a îndeplini cu sfințenie slujbele religioase având puterea sacră de a preface pâinea și vinul în Sângele și Trupui Lui Isus Hristos și dreptul de a administra toate sacramentele, de a ierta păcatele, de a predica Cuvântul Domnului etc. Isus Hristos i-a ales pe Apostoli și i-a pregătit, învățându-i tainele Împărăției Cerești, pentru ca ei să continue lucrarea de mântuire a oamenilor aici pe pământ, chiar și după înălțarea Sa la Cer.

La Cina cea de Taină, Isus i-a orânduit preoți, poruncindu-le să celebreze și ei Sfânta Liturghie, în amintirea Patimilor Lui: „Aceasta s-o faceți întru amintirea Mea” (Luca 22, 19), iar după Înviere le-a dat puterea de a ierta păcatele: „Și spunând aceasta, a suflat peste ei și a zis: «Primiți Spirit Sfânt».  Celor care le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor care le veți ține vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23). I-a trimis să meargă să învețe toate neamurile, să administreze Sfintele Sacramente, păzind toate cele poruncite de El. „Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt! Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”(Matei 28, 19-20).

În puține cuvinte, aceasta este calea pe care seminariștii din primul an au pășit pentru a o urma întreaga lor viață, atât aici pe pământ, cât și în veacul veacului, pentru a deveni slujitori ai lui Dumnezeu.

 

 

Bogdan ȘIPOȘ

 anul I

2009-03-25