Home / Revista

REVISTA
SEMINARIUM VARADIENSIS

Realizat de Seminarul Teologic Greco-Catolic 
"Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan", Oradea

Istoricul revistei ”Seminarium Varadiensis”

Ideea de a publica „ceva” s-a născut în Seminarul Teologic de la Oradea în toamna lui 2003. Noul sediu al Instituţiei („Corpul D”) fusese dat în folosinţă la începutul lunii octombrie a acelui an, iar la ceremonia de inaugurare diferite personalităţi au rostit discursuri. Întrucât conducerea Seminarului intrase în posesia respectivelor alocuţiuni, a apărut ideea de a fi reunite şi publicate, pentru a nu fi rătăcite şi pentru ca timpul şi uitarea să nu le şteargă urma. Astfel, în acel octombrie 2003, a apărut, pe lângă revista Eparhiei de Oradea, un mănunchi de pagini care se numeau, simplu, „Supliment Vestitorul”.

Nu exista, aşadar, ideea clară a începerii unei reviste de sine stătătoare. În săptămânile care au urmat, această „inspiraţie” a început să se facă prezentă, pentru ca studenţii teologi să posede o publicaţie prin care să îşi divulge ideile, meditaţiile şi studiile. În noiembrie 2003 a ieşit, timid, un număr de abia 4 pagini, care purta numele „Seminarium”, ceea ce denotă faptul că titlul revistei s-a concretizat doar pe parcurs. În acel an universitar (2003-2004) a mai ieşit un alt număr, în luna decembrie, purtând acelaşi nume provizoriu de „Seminarium”.

Abia în toamna următoare, noiembrie 2004, revista şi-a căpătat numele pe care-l poartă astăzi, „Seminarium Varadiensis”, întrucât se doarea o specificare mai clară a situării instituţiei care o concepea. De atunci, revista a continuat să apară –în general- în fiecare lună, cu excepţia celor în care seminariştii se găsesc în vacanţă. A rămas un supliment al revistei „Vestitorul”.

2018 - 2019

Octombrie | Noiembrie |  Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie

2017 - 2018

OctombrieNoiembrie |  Decembrie | Ianuarie | Februarie - Martie | Aprilie | Mai | Iunie 

2016 - 2017 

Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie 

2015 - 2016

Octombrie - Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie Mai | Iunie 

2014 - 2015 

OctombrieNoiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai - Iunie 

2012 - 2013 

Martie | Aprilie | Mai

2011 - 2012

OctombrieNoiembrie | Ianuarie | Februarie

2010 - 2011

OctombrieNoiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie - Martie | Aprilie

2009 - 2010 

OctombrieNoiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie - Martie | Aprilie | Mai 

2008 - 2009 

OctombrieNoiembrie | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie