Home / Stiri

ŞTIRI

Sărbătoarea Seminarului Teologic din Oradea

În fiecare an, pe 30 ianuarie, sunt prăznuiţi Sfinţii noştri părinţi şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur. Ei au trăit la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul celui următor şi au avut o contribuţie importantă în teologia creştină, fiind numiţi „Protectori ai învăţământului teologic”. Cei trei mari ierarhi sunt prăznuiţi şi separat, având fiecare câte o zi de pomenire în luna ianuarie: Sfântul Vasile pe 1 ianuarie, Sfântul Grigore pe 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan pe 27 ianuarie. Însă, pentru a arăta unitatea de învăţătură, Biserica a rânduit şi o zi de prăznuire comună.

Sinaxarul ne spune că spre sfârşitul secolului al XI-lea, exista la Constantinopol o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pentru a stabili care este mai mare: Sfântul Vasile, Sfântul Grigore sau Sfântul Ioan. Cei trei sfinţi au început de la o vreme să li se arate aievea, unul câte unul, Sfântului Ioan Mauropous. În final, într-o vedenie, fericitului episcop i-au apărut cei Trei Sfinţi împreună. Aceştia i-au spus că sfinţii conlucrează cu Dumnezeu şi între ei:

„Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire, ci fiecare în vremea sa pornindu-se de dumnezeiescul Duh, am scris învăţăturile spre mântuirea cea de obşte şi folosul oamenilor; şi acelea pe care le-am învăţat noi înşine, le-am dat şi altora spre înmulţirea talantului nostru şi nu este între noi vreunul întâi sau al doilea, ci dacă veţi vorbi de unul, cei doi urmează. Deci, sculându-te, porunceşte acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căci pentru aceasta şi noi ne-am sârguit cât am fost vii, şi după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o aducem într-o unire. Deci, împreunându-ne într-o zi, când ţi se va părea ţie că este de cuviinţă, fă nouă praznic cuviincios. Apoi, spune şi celorlalţi care vor fi mai pe urmă, cum că noi suntem una la Dumnezeu şi noi negreşit vom mijloci înaintea lui Dumnezeu cele pentru mântuire, pentru cei ce ne vor săvârşi praznicul pomenirii noastre”.

În urma acestei vedenii, episcopul a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi.

Comunitatea Seminarului îşi cinsteşte de fiecare dată patronii spirituali aşa cum se cuvine. Anul acesta programul liturgic a început în capela „Sfinţii Trei Ierarhi” a Seminarului, vineri, 29 ianuarie, de la ora 19:00 cu Vecernia Mare cu Litie, celebrată de Preasfinţia Sa Virgil Bercea şi venerarea moaştelor Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. La momentul de rugăciune ni s-au alăturat numeroşi preoţi şi invitaţi.

Sărbătoarea a continuat sâmbătă, 30 ianuarie de la ora 12:00 cu Sfânta Liturghie Arhierească în Biserica Seminarului. Un sobor de 18 preoţi şi 2 diaconi, împreună cu Preasfinţitul Virgil, au pornit în procesiune din Capela Sfinţii Trei Ierarhi, aceştia fiind aşteptaţi în biserică de seminarişti şi de credincioşii prezenţi în număr foarte mare. În omilia sa, Preasfinţitul ne-a îndemnat să călcăm pe urmele lui Isus, avându-i ca modele pe Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan, împreună cu Maica Domnului:

„Noi, toţi cei care credem cu adevărat în Domnul suntem lumina care trebuie să strălucească. Această lumină este cea care ne face să fim vizibili în lume. Nu faptul că spunem «eu sunt creştin» sau «sunt credincios», ci lumina care este în interiorul sufletului trebuie să strălucească în aşa manieră încât văzându-ne, lumea să creadă. Să creadă că noi suntem cei care-L reprezentăm pe Mântuitorul. Pentru a reuşi acest lucru este nevoie de cel puţin trei condiţii pe care ar trebui să le îndeplinim fiecare dintre noi: înainte de toate umilinţa, apoi verticalitatea, iar în al treilea rând generozitatea”.

Un alt moment de bucurie din cadrul Liturghiei, a fost conferirea crucii pectorale părintelui Anton Rus, spiritualul Seminarului nostru, ca însemn al preţuirii spiritual-misionare şi al devotamentului faţă de biserică.

Mulţumim tuturor invitaţilor care ne-au onorat cu prezenţa la acest eveniment, în special Părintelui Rector al Seminarului din Blaj, Florian Guţiu, precum şi delegaţiei Seminarului „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Cluj, condusă de părintele Marian Bojor, spiritualul seminarului.

Să cerem, aşadar, Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu cele necesare pentru mântuirea noastră prin Troparul Sărbătorii: „Pe cei trei preamari luminători ai Dumnezeirii Celei de trei ori mai strălucitoare decât soarele, pe cei ce învăpăiază lumea cu Razele Dumnezeieştilor dogme; pe râurile cele cu miere curgătoare ale înţelepciunii, care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de Dumnezeu; pe Marele Vasile şi pe Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul, împreună cu Strălucitul Ioan cel cu limbă de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne, cu cântări să-i cinstim; că aceştia pururea se roagă Treimii pentru noi”.

Antoniu Suciu

Galerie media (24)

2016-01-30