Home / Stiri

ŞTIRI

Momente ...

În perioada 8-9 mai 2010, comunitatea Seminarului orădean a avut un program mai special, întrucât a participat, în 8 mai, la pelerinajul anual de la Sighet, organizat în memoria Episcopilor, preoţilor şi a credincioşilor greco-catolici care au suferit şi au murit în lagărul de concentrare sighetean. De această dată  pelerinajul a fost deosebit, deoarece la celebrarea Sfintei Liturghii au fost prezenţi atât Cardinalul Leonardo Sandri, Prefect al Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, cât şi Excelenţa sa, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova.

La acest moment important pentru Biserica noastră au participat peste 4.000 de credincioși, peste o sută de preoţi şi toţi Episcopii greco-catolici în frunte cu Arhiepiscopul Major, Preafericirea Sa Lucian Mureşan. Momentele cele mai emoţionante au fost cuvântările pe care le-au expus Excelenţa Sa Cardinalul Leonardo Sandri, Preafericirea Sa Arhiepiscopul Major Lucian Mureşan, dar şi Preasfinţia Sa Episcopul Ioan Şişeştean al Maramureşului.

Pe lângă salutul din partea Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, Cardinalul Sandri a adresat cuvinte de speranţă şi de încurajare pentru Biserica Greco-Catolică. Preafericitul Lucian a mulţumit pentru aceste cuvinte, de asemenea, a mulţumit gazdei evenimentului, PS Ioan, Păstorul Eparhiei Maramureşului şi colaboratorilor Preasfinţiei Sale, pentru organizarea programului de comemorare şi a împărtăşit tuturor  celor prezenţi „pacea lui Cristos întru Adevărul care ne face liberi ”. După binecuvântarea de încheiere şi cântarea imnului de biruinţă Cristos a înviat, Înalţii Ierarhi oaspeţi, Preafericitul Lucian împreună cu Episcopii prezenţi au ieşit de la altarul celebrării printr-un culoar, prin mijlocul mulţimii, salutând, binecuvântând şi încurajând. Comunitatea noastră a vizitat „Memorialul”,  pentru a vedea concret condiţiile în care au trăit martirii greco-catolici în penitenciarul Sighet.

Pentru seminarişti, pelerinajul nu s-a sfârșit la Sighet, ci a continuat şi a doua zi la Blaj. La Sfânta Liturghie arhierească din Catedrală, la care au fost prezenţi Cardinalul Sandri, Arhiepiscopul Francisco-Javier Lozano şi toţi Episcopii Bisericii noastre. Cardinalul Sandri a afirmat că cele două zile petrecute în România i-au oferit oportunitatea de a cunoaşte realitatea Bisericii Greco-Catolice, atât suferinţele şi problemele cu care se confruntă, cât şi realizările acesteia. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că Liturghia a fost animată într-un mod angelic de seminariştii blăjeni.

Imediat după terminarea Sfintei Liturghii, noi am mai zăbovit puţin la Sanctuarul Sfintei Fecioare a Săracilor de la Cărbunari. Acest sanctuar constă într-o capelă, copie fidelă a capelei construite la Banneaux cu ocazia apariţiilor Sfintei Fecioare din anul 1933. Capela de la Cărbunari a fost contruită în anul 1937 la iniţiativa unui frate asumpţionist care era originar tocmai de pe lângă Banneaux. La momentul actual, în lume se află cca. 50 de copii ale capelei din  Banneaux, iar cea din pădurea de la Cărbunari a fost prima dintre ele. În urma acestui pelerinaj, cu toţii am rămas profund impresionaţi de simplitatea locului, de natura bogată în tainice frumuseţi. Acolo, îndemnul la rugăciune îl simți în suflet ca o chemare din Cer, ca o chemare a Preacuratei.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru că a îngăduit să fim prezenţi la două dintre cele mai importante momente pentru Biserica Greco-Catolică, dar şi pentru belşugul de haruri pe care ni le-a împărtăşit!

 

REDACŢIA

Galerie media (20)

2010-05-09