Home / Stiri

ŞTIRI

Mesajul E.S. Mons. MIGUEL MAURY BUENDÍA - Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova

Excelență,

fericita ocazie a sărbătoririi celor două sute treizeci de ani de la fondarea Seminarului Greco-Catolic Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, îmi oferă prilejul de a vă adresa tuturor un gând de nobilă prețuire și cordialitate.

Acest deosebit moment aniversar nu este doar un eveniment festiv exterior, ci dorește, mai presus de toate, să fie o rugăciune de recunoștință către Tatăl pentru binefacerile pe care a binevoit să le acorde în decursul acestor ani Bisericii sale și în mod concret comunității bisericești greco-catolice din Oradea.

Datorită viziunii pastorale clarvăzătoare a regretatului episcop Ignatie Darabant, acest loc, o forjă a credinței și culturii, a fost centrul de pregătire al unor generații întregi de păstori care, chiar și în cele mai delicate momente istorice ale României, nu au ezitat să mărturisească cu curaj apostolic credința lor în Cristos, devenind o prezență vie și eficace pentru popor și aducând o mare contribuție la renașterea și consolidarea culturală a țării.

În zilele noastre, chiar dacă asistăm la o scădere semnificativă a numărului de vocații, nu trebuie să ne descurajăm, ci să lucrăm cu reînnoită îndrăzneală pentru îngrijirea vocațiilor la preoție și, mai presus de toate, pentru a garanta tinerilor care se apropie de preoție o formare adecvată numeroaselor provocări ale timpului.

Dragi prieteni, seminarul este speranța Bisericii locale și grija de seamă a unui Episcop. Sfântul Părinte Papa Francisc adresându-se unei comunități de seminariști italieni s-a exprimat astfel: „Seminarul nu trebuie să vă îndepărteze de realitate, de pericole și cu atât mai puțin de ceilalți, ci, dimpotrivă, trebuie să vă facă să deveniți mai apropiați de Dumnezeu și de frați. Între zidurile Seminarului, dilatați granițele inimii, extindeți-le la toată lumea, pasionați-vă de ceea ce „apropie”, „deschide” și „duce la întâlnire” (Cf. Discursul către Comunitatea Seminarului Pontifical Regional din Marche „Pius al XI-lea” de Ancona)

Închei prin a mulțumi tuturor, în special Preasfințitului Episcop Virgil, Superiorilor, Cadrelor Didactice și întregii familii a Seminarului, și transmit cu bucurie acestei comunități ecleziale din Oradea binecuvântarea apostolică a Pontifului Suprem.

Galerie media (25)

2022-01-30