Home / Stiri

ŞTIRI

Eveniment

Data de 6 decembrie este întotdeauna una foarte importantă pentru noi, seminariştii români-uniţi din Oradea,  aceasta deoarece este deja o tradiţie ca la această dată, cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, să se confere treptele minore, lectoratul respectiv ipodiaconatul, studenţilor din anul III, respectiv celor din anul IV.

Este un moment de răscruce pentru fiecare dintre noi, cei opt studenți din anul III și anul IV, deoarece, odată cu această hirotesire întru lectori am primit o însărcinare concretă şi punctuală în rândul servitorilor lui Dumnezeu, slujire care este un prim pas către accederea la Taina Preoţiei.

În întâia Epistolă către Corinteni capitolul 12 versetele 5-7, sfântul Pavel vorbeşte de felurite slujiri şi felurite lucrări care există în Biserică prin revărsarea Spiritului spre folos.Una dintre aceste slujiri este şi aceea întru care am fost rânduiţi şi noi. Serviciul concret al lectorului constă în asigurarea serviciului la strană. Oare de ce este nevoie pentru acest lucru de o însărcinare specială? În iconomia lui, Dumnezeu alege slujitori pe care îi cheamă pe nume spre a-L servi. Astfel, prin hirotesire, serviciul liturgic pe care îl îndeplinesc lectorii nu mai este o simplă uzuanţă umană,funcţională, ci îşi are izvorul în lucrarea Spiritului Sfânt. Lectorul delegat şi, practic scos din rândul laicilor, este de asemenea şi semnul vizibil al sacralităţii actului de preamărire, prin cânt şi lecturarea Cuvântului, pe care Poporul lui Dumnezeu îl realizează de fiecare dată când se roagă într-o adunare liturgică. De aceea misiunea noastră nu este una simplă. Dincolo de dimensiunea sacrală a actului de a cânta sau a citi Cuvântul, acesta are şi un rol estetic, acela de a predispune omul spre frumos. Omul ajunge sa-l cunoască pe Dumnezeu prin frumos. Pentru aceasta ne-am pregătit asiduu de-a lungul primilor trei ani petrecuţi în Seminar. Orice slujire porneşte de la rugăciune, deci încercăm ca şi slujirea noastră să fie însoţită de rugăciunea cotidiană.

Momentele de dinaintea primirii hirotesiei  au fost pline de emoţii. Ceremonia, s-a desfăşurat înainte de începerea Sfintei Liturghii. Un prim moment au fost cele trei metanii, care sunt simbolul smereniei şi al supunerii dar mai ales al ascultării pe care o datorăm lui Dumnezeu,  episcopului şi superiorilor. După aceasta, a urmat tunderea simbolică a fiecăruia dintre noi, semn al despuierii de noi înşine. Un al treilea moment a constat în rugăciunea de hirotesire. Totul a culminat cu înveşmântarea şi desemnarea cu citirea simbolică de către fiecare dintre noi, a unui pasaj din Apostol.

Pe lângă hirotesirea lectorilor, a avut loc şi hirotesirea întru ipodiaconat a colegilor din anul IV, dar şi hirotonirea întru diaconat a foştilor seminarişti Gheorghe Cioară şi Traian Tămaş.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru harul de care ne-a învrednicit. Cu această ocazie aş dori să mulţumesc în numele colegilor, Preasfinției Sale Virgil şi superiorilor noștri care, cu grijă părintească ne îndrumă în intinerariul nostru formativ.

Mirel DEMIAN

ANUL III

Galerie media (43)

2010-12-06