Home / Stiri

ŞTIRI

Eparhia de Oradea trimite un misionar în Coasta de Fildeş, Africa

Domnul nostru Isus Cristos, care a fondat Biserica pe temelia apostolilor, a trimis în lume pe ucenicii săi pentru ca toate popoarele şi toţi oamenii să cunoască Vestea cea bună a mântuirii şi, prin El, să aibă viaţă adevărată şi nevremelnică. Biserica, primind misiunea de a continua lucrarea lui Isus Cristos pentru mântuirea lumii, trimite şi astăzi mulţimii martori ai adevărului şi ai iubirii, pentru ca toţi să cunoască şi să iubească un singur Dumnezeu: Tată, Fiu şi Spirit Sfânt.

În cadrul Slujbei Vecerniei săvârşită la Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan” din Oradea, în seara zilei de marţi, 8 martie 2016, Preasfinţia Sa Virgil Bercea a oferit fratelui Florin Bode, vicerector al Seminarului, mandatul de misionar al lui Cristos cel înviat, oferindu-i totodată şi însemnele misionarului: Evanghelia şi Crucea. „Primeşte Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos, ca să fie pentru tine lumină şi călăuză în drumul tău, hrană pentru viaţa ta. Rămâi credincios Cuvântului lui Dumnezeu şi vesteşte-l cu bucurie, pentru ca viaţa ta să fie Evanghelie vie.”. „În numele întregii comunităţi ecleziale îţi încredinţăm crucea misionară. Învaţă pe toţi cei pe care îi vei întâlni în drumul tău să privească spre Cristos cel răstignit ca spre unicul izvor de mântuire. El să te ajute şi să te încurajeze în toate greutăţile pe care le vei întâlni. Să fie pentru tine un însoţitor de nedespărţit în toate activităţile tale”. (din ritualul de primire a mandatului misionar).

Impunându-şi mâinile pe capul viitorului misionar, Preasfinţia Sa Virgil a rostit următoarea rugăciune: Doamne Isuse Cristoase, Tu care ai zis apostolilor: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura…”, reînnoieşte acum mandatul tău şi trimite-l pe Spiritul Tău cel Sfânt asupra acestui tânăr care astăzi este trimis în misiune. Fă ca el să fie vestitor curajos al Evangheliei Tale şi martor credibil al Învierii Tale. Crucea şi Evanghelia să îl însoţească pe toate căile lui, ca el să devină speranţă pentru lume.

 

Fratele Florin pleacă în această misiune prin intermediul Centrului misionar al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, care are trei misiuni importante: în Coasta de Fildeş şi în Kenia (Africa) şi în Ecuador (America de Sud) unde, în fiecare an, anumiţi seminarişti, care şi-au terminat parcursul formativ în cadrul Seminarului, sunt trimişi pentru a face o experienţă misionară de şase luni în vederea viitoarei hirotoniri.

Misiunea din Coasta de Fildeş se află în localitatea Djebonoua, aflată la aproximativ 350 de kilometri nord-vest de capitala economică a ţării, Abidjan. În cadrul acestei misiuni sunt 53 de comunităţi. În 30 dintre acestea se săvârşeşte liturghia fie duminica, fie într-o altă zi a săptămânii. Este o activitate intensă care îţi solicită puterile trupeşti dar, în special, spiritul. Vestirea Evangheliei este împletită cu operele de caritate şi omenie, deoarece majoritatea locuitorilor acelor zone trăiesc la limita sărăciei extreme.

Responsabilul misiunii din Coasta de Fildeş este Părintele Gabriel Vasile Cimpoieşu din Dieceza de Iaşi. În cei 12 ani de activitate misionară, de când se află în această misiune, pr. Gabriel a celebrat peste 400 botezuri si 15 căsătorii, câştigând o bogată experienţă spirituală şi umană. Providenţa divină are grijă şi de aceste suflete şi chiar în cadrul unor condiţii materiale foarte precare îşi face simţită prezenţa prin preoţii şi trimişii săi. Să ne rugăm, aşadar, ca Dumnezeu să cheme cât mai multe suflete misionare, pentru ca Vestea Lui cea Bună să ajungă până la marginile lumii şi astfel fiecare colţ de lume să-L preamărească pe Creatorul a toate.

Ne rugăm ca Isus cel răstignit şi înviat să-l trimită Spiritul său cel Sfânt asupra noului misionar care astăzi, în numele întregii Biserici, este trimis să fie mărturisitorul Cuvântului, semn al prezenţei sale în lume, oglindă a iubirii divine pentru întreaga omenire. Ne rugăm pentru ca el să nu se descurajeze în dificultăţi, ci, condus de Cuvântul lui Dumnezeu, să fie speranţă pentru toţi.

 

                   Biroul Eparhial de presă

Galerie media (10)

2016-03-14