Home / Stiri

ŞTIRI

Biserica catolică în sărbătoare

Biserica Catolică din România se află în sărbătoare înacestezile, bucurându-se de o perioadă de har, datorită mai multor evenimente care au avut loc la Oradea.

Pe data de 30 octombrie a.c. la Catedrala Romano-Catolică din Oradea a avut loc ridicarea la treapta fericiţilor a fostului episcop latin al Bisericii Universale, Bogdanffy Szilard,  episcop auxiliar de Satu Mare şi Oradea. Preasfinţia Sa s-a bucurat să fie printre cei care l-au mărturisit pe Hristos într-un timp în care autoritatea statală din România urmărea cu totul alte interese decât cele ale sfinţirii omului şi a devenirii acestuia întru desăvârşirea la care a fost chemat de Isus.

Acest eveniment este un prilej de bucurie pentru întreaga suflare creştină, atât din Oradea cât şi din ţară, deoarece reprezintă răsplata cuvenită pentru suferinţele pe care credincioşii le-au îndurat în perioada de persecuție a sistemului communist, de asemenea este şi o mângâiere pentru cei care provin din astfel de familii şi o dovadă concretă a condamnării acţiunilor de suprimare a credinţei ce a avut loc în timpul acestui regim.

Această recunoaştere faţă de sacrificiul suprem al unui episcop în perioada de persecuţie trezeşte în noi nădejdea că vor fi apreciaţi cu aceleaşi merite episcopii, preoţii şi credincioşii greco-catolici care au avut parte de acelaşi tratament în perioada întunecată a comunismului.

Această bucurie am avut onoarea să o împărtăşim cu Prefectul Congregaţiei pentru cauzele sfinţilor Angelo Cardinal Amato, Primatul Ungariei, Cardinalul Peter Erdӧ, nunţiul apostolic în România, Excelenţa Sa Javier Francisco Lozano, episcopal romano-catolic de Oradea, Preasfinţia Sa Lasló Bӧcskei şi alţi episcopi, atât de rit latin cât şi bizantin, din ţară şi din străinătate.

În următoarea zi, 31 octombrie, Excelenţa Sa Francisco Javier Lozano a participat împreună cu Preasfinţitul Virgil Bercea la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie care a avut loc în Catedrala Greco-Catolică  “SfântulNicolae” din Oradea. Cu acest prilej ExcelenţaSa a transmis poporului credincios adunat, binecuvântarea Sfântului Părinte şi a încurajat credincioşii greco-catolici pe drumul lor de credinţă, oferindu-le drept exemplu vieţile propriilor episcopi care şi-au mărturisit credinţa cu preţul sângelui.

ExcelenţaSa a dovedit o sinceră dragoste părintească pentru seminarişti, acceptând invitaţia făcută de Preasfinţia Sa Virgil Bercea de a participaîmpreună cu viitorii preoţi de la Seminarul Teologic Greco- Catolic din Oradea la un moment de rugăciune.

După slujba SfinteiVecerniei de duminică seara închinată sfinţilor Cosmaşi Damian, doctori fără de arginţi, Excelenţa Sa a ţinut un discurs în care a oferit, pe lângă cuvântul său de învăţătură şi scrisoarea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI către seminarişti. Aceasta avea titlul : “Fiţi mesageri ai lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor”.

Excelenţa Sa a ţinut să îi încurajeze pe drumul sfinţeniei atât pe cei ce se ocupă de formarea candidaţilor la preoţie cât şi pe cei care îşi doresc să devină preoţi, subliniind în discursul dânsului grija şi aprecierea pe care  însuşi Sfântul Părinte o are pentru seminarişti şi formatorii lor, amintind totodată faptul că Biserica Catolică este reprezentată prin fiecare preot, oriunde s-ar afla acesta pe pământ.

La acest moment de comunicare prin rugăciune a luat parte şi Preasfinţia Sa Laszlo Bocskei, episcop romano-catolic al Oradiei, Monseniorul Florian Gui, vicar general al Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, Sfinţia Sa Gavril Buboi, protopop al Oradiei şi alţi preoţi, călugăriţe şi credincioşi.

Părintele Antoniu Chifor, Rector al Seminarului Teologic Greco-Catolic Sfinţii Trei Ierarhi “Vasile, Grigore şi Ioan”, din Oradea, în calitate de gazdă, a mulţumit Excelenţei Sale Francisco Javier Lozano pentru faptul că a dorit să împărtăşească cu seminariştii acest moment de rugăciune, apoi Preasfinţiei Sale Laszlo Bӧcskei şi celorlalţi preoţi şi credincioşi care au participat la acest moment îmbucurător pentru viaţa Seminarului.

Bucuria trăită la nivel spiritual s-a conctetizat în final cu o agapă frăţească în cantina Seminarului, la sfârşitul căreia au fost transmise urările de “La nulţi ani” pentru Excelenţa Sa, care urma să îşi serbeze ziua de naştere pe 11 octombrie.

 

 

Iulian BOGLUŢ

ANUL IV

2010-10-30