Home / Facultate / Istoric specializari

Istoric specializări

Învăţământul teologic greco-catolic de nivel universitar la Oradea continuă o tradiţie începută în aşezământul din actuala stradă Parcul Traian, nr. 20, după încheierea primului război mondial, în anul 1920, când a fost terminată construcţia, începută în 1914 şi întreruptă din cauza războiului, a Seminarului Teologic Greco-Catolic al Eparhiei de Oradea. Acesta, ulterior, a primit statutul de Academie Teologică, similară celor de la Blaj şi de la Cluj, care au funcţionat până în toamna anului 1948, când au fost desfiinţate de către autorităţile comuniste ale vremii.

Instituţia destinată formării candidaţilor la preoţie şi-a reluat activitatea în 1991 sub o nouă titulatură – Institutul Teologic Greco-Catolic din Oradea - ca instituţie de învăţământ superior, consemnată prin Hotărârea de Guvern nr. 1221 din 22 noiembrie 1990.

Începând cu anul universitar 1998-1999, acest Institut, cu specializarea sa iniţială, Teologie pastorală, căreia i s-a adăugat o dublă specializare, Teologie didactică – Istorie, s-a integrat în Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, ca departament al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, alături de cel existent deja la Cluj, în anul următor înfiinţându-se un nou departament la Blaj.

În anul 1999 se mai înfiinţează o dublă specializare la departamentul din Oradea: Teologie didactică – Filosofie, care alături de cele două existente deja, au primit autorizările de funcţionare provizorie.

Modificările legislative privind învăţământul superior din vara anului 2005 au impus renunţarea la organizarea admiterii la dublele specializări Teologie didactică – Istorie şi Teologie didactică – Filosofie, începând cu anul universitar 2006-2007.

De asemenea, redefinirea duratei ciclurilor de studii superioare la 3 ani pentru nivel licenţă şi 2 ani pentru nivel master, au impus regândirea modului de formare a candidaţilor la preoţie. Ţinând seama şi de modul de organizare a învăţământului teologic catolic din universităţile pontificale şi din celelalte ţări, începând cu anul universitar 2006-2007 la Departamentul din Oradea se organizează concurs de admitere doar pentru specializarea Teologie greco-catolică didactică. Programul universitar al acestei specializări oferă pregătirea teologică de bază inclusiv candidaţilor la preoţie, pregătire care pentru aceştia este completată prin formarea specifică vieţii de seminar pe parcursul studiilor pentru nivelul licenţă (3 ani) şi continuată apoi pe parcursul studiilor de nivel master (2 ani). Ulterior s-a revenit pa programul de licență de 4 ani, urmată de cel de master de 2 ani.

Pentru nivelul master, începând cu anul universitar 2002-2003 funcţionează specializările master "Istoria Bisericii Române Unite cu Roma" şi "Teologie liturgică", iar începând cu anul universitar 2006-2007, o specializare pluridisciplinară (teologie-filosofie-economie), "Fundamente creștine ale identităţii europene".