Home / Stiri

ŞTIRI

Festivitatea de absolvire a Promoției 2017 – Facultatea de Teologie Greco-Catolică Oradea

Pentru studenţii și masteranzii absolvenți ai Departamentului Oradea al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca, ziua de joi, 18 mai 2017, a fost una specială. A fost ziua în care a răsunat ultimul sunet de clopoţel, o ocazie fericită de a aduce prinos de laudă bunului Dumnezeu pentru tot darul primit şi de a exprima deplina gratitudine şi respectul faţă de toţi cei care au contribuit la formarea intelectuală şi spirituală a studenților seminariști şi a masteranzilor.

Festivitatea a debutat la ora 10.00 în Capela Seminarului Teologic Major Greco-Catolic „Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi Ioan”  cu Sfânta Liturghie arhierească oficiată de PS Virgil Bercea – Episcop de Oradea Mare, împreună cu un sobor de preoți formatori și profesori. În cuvântul de învăţătură, PS Virgil a subliniat importanţa urmării modelului Hristos în viaţa fiecăruia: „să avem mereu prezent în mintea şi în inima noastră modelul lui Hristos – lumina lumii care din iubire luminează pe tot omul ce vine în lume”. Predica Preasfinției sale s-a încheiat cu un îndemn pentru toţi cei care azi încheie parcursul formativ în cadrul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică şi a Seminarului  „Sfinții Trei Ierarhi”, de a trăi această dragoste pentru Hristos care a determinat urmarea lui Dumnezeu şi cunoaşterea Sa prin teologie.

Evenimentul a continuat în Aula Magna „Episcop Ioan Suciu”, unde, în prezența rudelor, a prietenilor, a cunoscuţilor, a invitaţilor, a profesorilor şi a formatorilor, absolvenţii au intonat imnul „Gaudeamus Igitur”. Programul festivităţii de absolvire a fost moderat de dl. lect. univ. dr. Ionuţ Popescu – directorul de Departament, care, pentru ultima dată în acest an, a făcut strigarea catalogului pentru absolvenţii celor două secţiuni. 

Domnul prof. univ. dr. Vasile Muscă a ţinut cursul festiv pentru studenţii şi masteranzii absolvenţi prin prezentarea unei părți a operei Faust a cunoscutului poet german, ilustru gânditor şi om de ştiinţă universal Johann Wolfgang von Goethe. Am reţinut învăţămintele adresate absolvenţilor de către dânsul, în spiritul continuării şi nu al abandonării studiului personal, precum şi al unei aplecări mai mari către carte, ca mijloc material de îmbogăţire culturală şi spirituală în detrimentul exploziei de informaţii virtuale, extrem de invazivă azi în viaţa noastră, dar care nu contribuie la meditaţie, aprofundare şi formarea bazelor viitoarelor idei. Domnia sa a subliniat, de asemenea, necesitatea orientării studenților teologi pentru studiu continuu în vederea dobândirii unei condiţii intelectuale şi teologice cât mai elevate, de a deveni oamenii cu pregătire teologică cât mai bună, atât de necesari bisericii noastre astăzi.

La finalul cursului, PS Virgil Bercea a înmânat celor 26 de absolvenţi Diplomele de absolvire după care, cei doi şefi de an, Giusepe Ghiurcă – Licenţă şi Iulian Palas – Master, în semn de recunoştinţă, adâncă preţuire şi respect deplin, au înmânat Preasfinției Sale, preoţilor profesori, formatorilor, cadrelor didactice şi tuturor persoanelor care, într-un fel sau altul, au ajutat la formarea intelectuală şi spirituală a absolvenţilor, diplome de excelenţă, onoare şi merit.

Doamna Laura Candrea Ban din partea studenţilor masteranzi şi studentul Giusepe Ghiurcă din partea secţiunii licenţă au exprimat, în intervenţiile lor, bucuria de a trăi aceste momente de încheiere cu bine a studiilor, au exprimat cuvinte de apreciere şi mulţumire pentru tot sprijinul, ajutorul şi competenţa corpului profesoral, al formatorilor şi al tuturor factorilor care au contribuit la bunul mers al activităţilor universitare şi formative în facultate şi în seminar.

A urmat  înmânarea „cheii deschiderii drumurilor”. Reprezentantul anului III, Cristian George Berciu a preluat de la reprezentantul absolvenţilor acest simbol pentru care, în scurta sa intervenţie, a arătat că în numele colegilor se simte onorat şi a subliniat că în acelaşi timp aceasta obligă de a duce mai departe, cu onoare, tradiţia acestei instituţii de învăţământ superior confesional aflată la an jubiliar: 225 de ani de la punerea bazelor învăţământului greco-catolic la Seminarul din Oradea.

Sfârşitul de an universitar este un moment de final dar şi un nou început. Este momentul când, cele acumulate pe băncile facultăţii, urmează a fi puse în practică şi vor legitima valoarea câştigată în timpul studiilor de licenţă şi master. De acum încolo nu vor mai fi notele care să ne judece, mai mult sau mai puţin obiectiv, valoarea ci vor fi proiectele în lumea reală, proiecte în care, cei care au absolvit, vor oferi valoare lucrurilor şi oamenilor, în drumul lor de realizare personală, prin muncă asiduă şi angajament deplin.

Bunul Dumnezeu să-i însoţească pe toţi absolvenţii în parcursul lor viitor iar pe Sfânta Fecioară, cea a cărei apariţie la Fatima am celebrat-o în această lună pentru a 100-a oară, să o rugăm să vegheze asupra tuturor: sub mantia ta ocrotitoare fiind, nu ne temem, Sfântă Născătoare de Dumnezeu!

 

Iulian Palas     

         Absolvent Master

Galerie media (30)

2017-05-18