Home / Stiri

ŞTIRI

Joia Mare: Seminariștii participă la slujbele de la Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea

Pentru creştini, în special pentru cei de rit răsăritean, Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor are o semnificaţie şi o încărcătură spirituală şi sufletească deosebită. Pe parcursul a câtorva zile, este rememorat şi retrăit, pas cu pas, întregul Mister Pascal: Patima, Moartea şi Învierea Mântuitorului, a lui Dumnezeu care S-a făcut om şi S-a jertfit pentru mântuirea noastră, a tuturor. Astfel, în ultimele trei zile ale Săptămânii Mari, se înteţeşte această retrăire, începând cu Joia Mare.

În această sfântă zi de durere, se reamintesc patru mistere, transmise nouă de Sfintele Evanghelii şi din tradiţia Apostolilor: spălarea picioarelor ucenicilor, care este simbol al iubirii, primă poruncă a Mântuitorului şi a creştinismului („Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” In 13,34), Cina cea de Taină, care este momentul instituirii Sfintei Euharistii şi a Preoţiei, rugăciunea lui Isus în grădina Ghetsimani şi trădarea lui Iuda.

În această zi, prin lecturile propuse în cele două servicii religioase ale zilei, se iniţiază un traseu spiritual pentru toți aceia care vor să înţeleagă, să simtă și să retrăiască acel moment unic în care Dumnezeu a schimbat traseul omenirii. Papa Leon cel Mare spunea despre această zi sfântă că: „ceea ce era vizibil în Mântuitorul nostru, a trecut acum în Sfintele Taine ale Bisericii”.

Astfel, în Joia Mare, ca şi în celelalte zile ale Săptămânii Mari, la toate serviciile religioase de la Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae” din Oradea, Preasfinţitul Virgil Bercea a fost, cum se întâmplă de atâţia ani, în fruntea şi alături de turma pe care o păstorește cu atâta dragoste. PS Virgil a explicat gestul spălării picioarelor: "Spălând picioarele la 12 tineri, la 12 persoane nu facem altceva decât ceea ce ne spune în rugăciune Mântuitorul: ne spălăm păcatele noastre, de pe sufletul nostru și în același timp, ștergându-le cu acest prosop, cu acest ștergar, ne învăluim unii cu alții cu dragostea, cu dragostea Domnului".

Joi seara s-a oficiat „Denia celor 12 evenghelii”, sau „Slujba Sfintelor şi Mântuitoarelor Patimi ale Domnului Isus Cristos", care a fost oficiată în această seară în Catedrala Greco-Catolică de către Preasfinţitul Virgil, alături de un sobor de preoţi şi împreună cu poporul credincios. Această sfântă slujbă are ca elemente specifice citirea celor 12 Evanghelii ale Patimilor şi scoaterea solemnă a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii, pentru a fi venerată. În decursul citirii a douăsprezece fragmente semnificative din cele patru Evanghelii, se reface întregul drum al Patimilor lui Isus Mântuitorul, mesajul central fiind expus încă de la prima Evanghelie, unde se reiterează motivul Iubirii adevărat – creştine, care trebuie să stea la baza fiecărei acţiuni pe care omul o întreprinde. Iubirea depăşeşte şi înfrânge trădarea, aducând viaţa veşnică.

De altfel, în Cuvântul de învăţătură, PS Virgil a subliniat importanţa iertării celor care ne greşesc, aşa cum de altfel subliniază şi în Scrisoarea Pastorală de anul acesta: [...] iubirea pentru aproapele. Iubirea creștină”, prin rugăciune: Ridicați ochii voștri! Viziunea creștină are la bază Cuvântul Domnului, Evanghelia și rugăciunea . Doar cel care ascultă Cuvântul vede departe. Doar cel care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și care-l iubește vede roadele și darurile și valurile vieții într-o lumină nouă, complet diferită de cea indusă de timpul prezent ce produce otrăvurile despre care aminteam, doar omul eliberat de orice temeri și cu speranța totală în Cristos Cel înviat.

Viorel BĂDICEANU

Galerie media (25)

2018-04-05