Home / Stiri

ŞTIRI

Exercițiile spirituale - un moment de convorbire cu Domnul (2008)

În perioada 11-15 aprilie a.c. întregul colectiv al seminariștilor s-a deplasat în două locații diferite pentru a participa la exercițiile spirituale. Anii I și II au plecat spre Șinteu, împreună cu pr. Coriolan Buzașiu, fratele formator Lucian Leș, și pr. predicator Davide Muntoni, iar anii III și IV au pornit spre Cluj.

Anii I și II

Seminariștii care au făcut deplasarea la Șinteu au ajuns în seara zilei de vineri, iar după ce au luat cina a început perioada propriu-zisă a exercițiilor, marcate de Silentium Sacrum. Climatul în care s-au desfășurat a fostul propice meditației și retragerii, fiecare student având posibilitatea de a apela la ajutorul unui îndrumător spiritual. Programul de rugăciune a fost unul întocmai ca și cel din seminar, fiind îmbogățiți cu numeroase reflecții conduse de pr Davide Muntoni.

Tema în jurul căreea se aprofundau meditațiie era aceea că întreaga lume stă sub imperiul crucii. Pe deoparte există crucea lui Isus, dar există și opusul acesteia, crucea păcatului. În societatea de azi se poate lesne observa tot mai adesea crucea păcatului, una care aduce moartea, în loc să fie dătătoare de lumină, răspândește întuneric și tristețe pe umerii celui care o poartă. Omul modern este răstignit de multe lucruri: vicii, droguri, prostituție, etc. Pentru omul de azi nu mai contează persoana umană, ci contează doar ceea ce aceasta poate să-i ofere.

Noi cei care vrem să călcăm pe urmele lui Isus, trebuie să-L luăm pe El model. Să nu pretindem niciodată a fi slujiți, ci mai degrabă să slujim noi altora cu iubire, compasiune și dăruire continuă

 

Anii III și IV

Pentru anii III-IV, Exercițiile spirituale din acest an s-au desfășurat în Centrul Manresa de la mănăstirea călugărilor iezuiți din Cluj. Au fost ținute de către pr. Cristian Barta, rector al Seminarului greco-catolic din Blaj.

Am încercat, la propunerea părintelui rector, să ne apropiem de crucea Mântuitorului și să urcăm împreună cu El pe Cavar, meditând ultimele cuvinte rostite de El pe drumul crucii, pe cruce, dar și după Înviere „Părinte, iartă-i că nu știu ce fac!”

În prima parte a Exercițiilor Spirituale ne-am însușit din nou drumul pe care ne aflăm - către preoție -, încercând să căutăm care este locul nostru în Planul de Mântuire a lui Dumnezeu, apoi, în vederea aprofundării chemării noastre , după un examen de conștiință, am încercat să vedem fiecare dintre noi în ce măsură ne putem asemăna cu Sf. Pavel, care spune: „m-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine (Gal 2, 20)”.

În a doua parte ne-am axat pe ceea ce înseamnă discernământul vocațional, ca spre finalul exercițiilor să facem fiecare un astfel de discernământ. Elementul cel mai important în acest caz este maturitatea umană iar aceata este măsură a maturității spirituale.

Ca și motto de start al misiunii noastre în lume, trebuie să ne luăm cuvintele pe care le-a rostit Isus apostolilor după Învierea Sa : „Precum M-a timis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi (In 20, 21)”.

Eugen IVUȚ

ANUL I

Anton CIOBA

ANUL IV

2008-04-15