Home / Articole

Articole

Informaţii pentru admiterea la Seminarul Teologic Major și Facultatea de Teologie Greco-Catolică Oradea, anul 2023

Cei care doresc o aprofundare intelectuală a teologiei, pentru a găsi răspunsuri la întrebări lăuntrice, pentru a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie,  pot să o facă devenind studenţi la FACULTATEA DE TEOLOGIE.

Specializarea: TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ

(4 ani, zi)

Criterii de Admiterea în Facultatea de Teologie:

 - Criteriul 1: Scrisoare de motivare – notat cu calificativul Admis / Respins;

- Criteriu 2: Media de la bacalaureat - notat  cu pondere 100% în media finală;

Sesiunea I: Iulie 2023

10 – 24 iulie 2023: – înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică. În 24 iulie 2023 înscrierile se fac până la ora 14,00);;

25 iulie  2023: – afişarea rezultatelor – prima lista;

26 iulie 2023: – interviu motivațional – pentru seminariști;

26 iulie 2023: – confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);

27 iulie 2023: – afişarea rezultatelor – lista finală.

 

Sesiunea a II-a: Septembrie 2023 (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

04 – 12 septembrie 20223 – înscrierea candidaților;

13 septembrie 2023 –  interviu motivațional – pentru seminariști;

13 septembrie 2023 –  afişarea rezultatelor – prima listă;

14 septembrie 2023 – confirmarea locurilor (depunerea actelor în original platforma va fi deschisă între orele 8,00 – 14,00);

15 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor – lista  finală.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR

Dosar plic;

Copie carte de identitate

Copie certificat de naştere;

Copie certificat de căsătorie pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

Diploma de bacalaureat în original;

Foaia matricola – anexa la Diploma de bacalaureat

Adeverinţă medicală tip în original;

4 fotografii tip buletin de identitate;

Chitanţele care să ateste achitarea taxei de procesare 30 lei şi a taxei de admitere 50 lei în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX  B.N. Trezoreria Cluj. Cod fiscal al UBB – 4305849 destinatar: UBB Facultatea de Teologie Greco - Catolică Oradea. Plata se poate face la poştă sau la bancă. Copiii cadrelor didactice sunt scutiţi de taxa de admitere de 50 lei;

 Pentru candidaţii admişi în regim cu taxă este necesară achitarea sumei de 500 lei (reprezentând prima rata din taxa de şcolarizare anuală care este de 2000 lei);

Absolvenţii de licenţă vor aduce şi:

Copie după Diploma de licenţă (sau Adeverința echivalentă acesteia pentru absolvenții din 2022)

Copie după Suplimentul la diploma de licență – în original – anexa a Diplomei de licenţă

Adeverinţă de la prima licenţă din care să rezulte:  anii de studii făcuţi, forma de studii, forma de finanțare (buget sau taxă) precum şi semestrele în care a beneficiat de bursă.

Absolvenţii de master vor aduce şi:

Copie  după Diploma de master (sau Adeverința echivalentă acesteia pentru absolvenții din 2022)

Adeverinţă de la primul master din care să rezulte:  anii de studii făcuţi, forma de studii, forma de finanțare (buget sau taxă) precum şi semestrele în care a beneficiat de bursă

Toate documente menționate mai sus vor fi depuse la Secretariatul Departamentului ORADEA, unele în original (Diplome, Foi matricole, Formulare de admitere, Adevetințele medicale, Declarațiile, Contractele de școlarizare, Chitanțele cu taxele achitate), altele în copie – dar legalizate de secretar prin confruntare cu originalul (Carte Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie etc.)

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa și Secretariatului: 0259416953 sau 0771712576, mihaela_gotia@yahoo.com.

 *******

SEMINARUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ORADEA

Aceia care,  simţind în inimă chemarea de a deveni preoţi, pentru a-i dărui lui Dumnezeu totul şi a-şi dedica viaţa Bisericii şi credincioşilor, vor locui în perioada studiilor propuse de către Facultatea de Teologie, în SEMINARUL TEOLOGIC. Aici, încredinţaţi fiind grijii unor preoţi şi formatori, candidaţii la preoţie sunt chemaţi, cu sinceritate şi autenticitate,  să parcurgă o cale a discernământului propriei vocaţii,  şi a pregătirii pentru marele dar al preoţiei.

«LUCRURI» NECESARE PENTRU UN SEMINARIST:

Şederea în Seminar, participând la viaţa comunitară;

Dispoziţia de a colabora pentru propria formare: deschiderea, comunicarea, acceptarea corecţiunilor. A scoate ceea ce fiecare are pozitiv în interior;

Deschiderea şi dorinţa de adevăr;

Răbdarea cu sine şi cu ceilalţi: formarea personală şi a altora este un proces care necesită timp…

Acceptarea unui program personal şi comunitar, care uneori comportă renunţări, dar şi satisfacţia dăruirii pentru Împărăţia lui Dumnezeu;

Acceptarea unui nou statut de viaţă: odată devenit seminarist, lumea are anumite aşteptări (de mentalitate, de comportament, de vestimentaţie, de fel de a fi…).

Cărţi indispensabile pentru rugăciunea în Seminar:

Orologhion

Antologhioane, vol I, II, III, IV

Cărţi indispensabile pentru formarea intelectuală:

Biblia sau Sfânta Scriptură (Vechiul şi Noul Testament)

Conciliul ecumenic Vatican II

Catehismul Bisericii Catolice

În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza câteva examene de evaluare. Fiecare candidat va aduce cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.

Examenul de admitere: 26 Iulie, ora 11.00

Colocviu cu PS Virgil Bercea și cu formatorii din Seminar

Evaluarea aptitudinilor muzicale

Examen psihologic

Examen oral: cunoștințe catehetice

Examen scris: cunoștințe biblice

Bibliografie pentru examen:

- Biblia sau Sfânta Scriptură (Noul Testament)

- ABC-darul credinței, ed. Viața Creștină, 2013

Pentru mai multe informații, luați legătura cu  pr. rector Anton CIOBA: 0765 617 002, seminaroradea@yahoo.com

Galerie media (2)

2023-06-01